மக்கள் நலவாழ்வு இயக்க உறுப்பினர்கள், தொடர்புகள்

மாநில குழு உறுப்பினர்கள்: தருமபுரி மாவட்ட தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களின் கூட்டமைப்பு – Dharmapuri District Health Voluntary Organisation Network Initiative சமூக நலவாழ்வு, விழிப்புணர்வு, ஆராய்ச்சி மற்றும் செயல்பாட்டுக்கான அமைப்பு – Society for Community Health Awareness Research and Action தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் – Tamil Nadu Science Forum புதுவை அறிவியல் இயக்கம் – Pondicherry Science Forum தமிழ்நாடு போர்சஸ் – TNFORCES தமிழ்நாடு கத்தோலிக்க நலவாழ்வு …

மக்கள் நலவாழ்வு இயக்க உறுப்பினர்கள், தொடர்புகள் Read More »